Danh ngôn tiếng anh truyền cảm hứng và động lực

Thảo luận trong 'Anh'

 1. Có người từng nói rằng : Điều bạn nghĩ mới là điều quan trọng. Mặc kệ thế giới này có xảy ra nhiêu bất công cho bạn, điều quan trọng là bạn cảm thấy minh vui sống. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng, aroma - trung tâm tiếng anh tại hà nội chuyên sâu cho người đi làm trân trọng chia sẻ tới các bạn một vài câu trích dẫn hay bằng tiếng anh truyền cảm hứng và động lực:


  >>> Học tiếng anh giao tiếp ở đâu


  1. “Follow your heart and realize that your dream is your dream for a reason.”

  --- Đi theo sự chỉ dẫn của trái tim và bạn sẽ nhận ra điều bạn mơ ước đều có lý do - Dori Roberts


  2. Life is about making an impact, not making an income.


  ---Bạn sống la tạo ra sự ảnh hưởng chứ khôgn phải tạo ra thu nhập - Kevin Kruse


  3. "Things work out best for those who make the best of how things work out."

  --- Mọi thứ sẽ hoạt động tốt chỉ với những ai tạo nên chúng vi những mục đích tốt đẹp - John Wooden


  4. You miss 100% of the shots you don’t take.

  --- Bạn mất 100 phần trăm phần thắng nếu như bạn không thực hiện nó - Wayne Gretzky


  5. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

  --- Thời gian của bạn có hạn nên đưng lãng phí nó để sống cuộc đơi của ngươi khác - Steve Jobs


  6. "Stop chasing the money and start chasing the passion."

  --- Hãy ngưng ngay việc chạy theo đồng tiền mà hãy chạy theo đam mê của bạn - Tony Hsieh


  7. I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.


  --- Tôi nghĩ là thành công của việc nay là tôi không bai giờ đưa ra một cái cớ vô nghĩa nào - Florence Nightingale


  8. A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him."

  --- Người thành công là người xuây dựng nền tảng sự nghiệp bằng những viên gạch mà ngươi khác ném ào anh ta - David Brinkley


  II. Từ mới tham khảo:

  - excuse /ikius/ viện cớ

  - impact ['impækt] ảnh hưởng

  - passion ['pæ∫n] : đam mê

  - attribute ['ætribju:t] : cho là do

  - foundation [faun'dei∫n] : nền tảng

  - brick [brik] : viên gạch

  - realize ['riəlaiz] : nhận ra


  Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết của aroma trung tam tieng anh giao tiep tai ha noi ở các chủ đề thú vị tiếp theo các bạn nhé!


  Tham khảo bài viết khác: Học tiếng anh giao tiếp ở đâu hiệu quả tại hà nội

Chia sẻ trang này