Học cách ghép câu trong tiếng trung

Thảo luận trong 'Sinh viên chia sẻ'

 1. Tour Trung Quốc chúc quý khách học tiếng trung vui vẻ!

  [​IMG]
  1. 不客气bùkèqì
  Đừng khách sáo
  2. 感谢感谢/ 非常感谢gǎnxiègǎnxiè/ fēichánggǎnxiè
  Cảm tạ/ vô cùng cảm tạ
  3. 您太客气了níntàikèqìle
  Ông khách sáo quá
  4. 别客气/荣幸荣幸biékèqì/róngxìngróngxìng
  Đừng khách sáo/ vinh hạnh vinh hạnh
  5. 我非常喜欢wǒfēichángxǐhuān
  Tôi vô cùng thích
  6. 谢谢你给我。。。xièxiènǐgěiwǒ…
  Cảm ơn anh cho tôi
  7. 你不这样客气/您太客气了nǐbùzhèyàngkèqì/níntàikèqìle
  Anh không nên khách sáo như vậy/ ông khách sáo quá rồi
  8. 不用谢bùyòngxiè
  Không cần cảm ơn

Chia sẻ trang này