phân tích các bộ phận quy phạm pháp luật

Thảo luận trong 'Pháp Luật Đại Cương'

 1. titon

  titon Super Moderator Staff Member

  Phân tích ví dụ thể những ví dụ sau: Chỉ ra các bộ phận trong các QPPL sau:

  - Ví dụ 1: Khoản 2 Điều 488 Bộ luật dân sự 2005 “Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại »

  - Ví dụ 2: Khoản 2 Điều 123 năm 2006 “Tổ chức niêm yết không chấp hành đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung và phương tiện công bố thông tin về việc niêm yết thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về việc niêm yết”.

  - Ví dụ 3: Khoản 1 Điều 100. Tội bức tử “ Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”

  - Ví dụ 4 : Khoản 1 Điều 98. Tội vô ý làm chết người “Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

  - Ví dụ 5: Điều 449, khoản 2 Bộ luật dân sự năm 2005 «Trong trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu khi đến hạn mà người mắc nợ không trả”
 2. titon

  titon Super Moderator Staff Member

  vd 1 : Giả định : Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng
  phần quy định là bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
  khong có phần chế tài.
  vd2 : phần giả định :Tổ chức niêm yết không chấp hành đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung và phương tiện công bố thông tin về việc niêm yết
  phần chế tài là bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về việc niêm yết.
  không có phần quy định.

  vd3 : Phần giả định :Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát,
  phần chế tài :bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
  k có phần quy định

  vd4 : phần giả định : Người nào vô ý làm chết người
  phần chế tài: bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
  khong có phần quy định.

  vd5 : phần giả định :Trong trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ, nếu khi đến hạn mà người mắc nợ không trả
  phần quy định: bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán,

Chia sẻ trang này