Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến.

Thảo luận trong 'Pháp Luật Đại Cương'

 1. titon

  titon Super Moderator Staff Member

  để làm câu này theo tớ cần có mấy ý chính sau:

  1.Pháp luật tư sán được xây dựng trên nguyên tắc dân chủ binh đẳng, còn pháp luật phong kiến là nguyên tắc đặc quyền, đặc lợi

  2.Pháp luật tư sản co tính nhân đạo và tính xã hội rộng rãi hơn

  3.Pháp luật tư sản công khai nguyen tắc phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước.

  4.Pháp luật tư sản có pham vi điều chỉnh rộng: trong tất cả các lĩnh vực dân sự, hình sự....

  5.Pháp luật tư sản ít chịu ảnh hưởng của tôn giáo

  6.Hình thức pháp luật

  7.Pháp luật tư sản ban hành chế định hợp đồng

  8. Pháp luật tư sản thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác nhau

Chia sẻ trang này