Slide bài giảng của môn pháp luật đại cương

Thảo luận trong 'Pháp Luật Đại Cương'

 1. bin_kute

  bin_kute New Member

  [h=1]Slide bài giảng của môn pháp luật đại cương[/h][h=1][/h][h=1][/h]
  I.Nguồn gốc Nhà nước
  II.Khái niệm, bản chất Nhà nước
  III.Thuộc tính của Nhà nước
  IV.Chức năng của Nhà nước
  V.Kiểu và hình thức Nàh nước
  VI.Bộ máy Nhà nước
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT
  Nguồn gốc, khái niệm pháp luật
  Bản chất pháp luật
  Thuộc tính pháp luật
  Chức năng, vai trò của pháp luật
  Mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác
  Kiểu và hình thức pháp luật
  Download
  [TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]slide_PHAP_LUAT_DAI_CUONG.rar (61.3 KB, 162 lần tải)[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

Chia sẻ trang này