Từ vựng tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Thảo luận trong 'Anh'

 1. Tiếng anh chuyên ngành cơ khí hẳn sẽ vô cùng quan trọng đối với những bạn đang có ý định làm trong lĩnh vực này. Hôm nay mình tổng hợp một số từ vựng tiếng anh ngành cơ khí để các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

  >>> Những điều cần chú ý trong tiếng anh chuyên ngành cơ khí

  – crawler tractor /ˈkrɔːlər/ /ˈtræktər/: máy kéo bánh xích

  – arbor support /səˈpɔːrt/: ổ đỡ trục

  – arm /ɑːrm/: cần xoay

  – armature /ˈɑːrmətʃər/: cuộn ứng

  – assembly /əˈsembli/: sự lắp ráp

  – Assembly drawing /əˈsembli/ /ˈdrɔːɪŋ/: n.bản vẽ lắp

  – audio oscillator /ˈɔːdioʊ/ /ˈɑːsɪleɪtər/: bộ dao động âm thanh

  – automatic cycle control device /ˌɔːtəˈmætɪk//ˈsaɪkl//kənˈtroʊl//dɪˈvaɪs/: thiết bị kiểm soát chu kì tự động

  – automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/: máy tiện tự động

  – automatic machine tool,

  – automatic machine /ˌɔːtəˈmætɪk/: máy công cụ tự động

  – automaticloading device /ˌɔːtəˈmætɪk/: thiết bị cấp phôi tự động

  – Axial component of cutting force: n.Thành phần lực cắt dọc trục

  – Axonometric View: n.hình chiếu trục đo

  – Back rake angle: n.góc nâng

  – balance: sự cân bằng

  – balancing mandrel: trục caân bằng

  – balancing stand: giá câ nbằng

  – balancing weight: đối trọng cân bằng

  – bar- advancemeny mechanism: cơ cấu thanh dẫn tiến

  – bar-clamping mechanism: cơ cấu thanh kẹp

  – base: giá chia

  – base: đế máy

  – Bending: uốn

  – Bore: doa

  – Bore: khoét

  – Bolt and riveting: blong và đinh tán

  – Brazing, soldering: Hàn vảy

  – base unit: phần thân máy

  – basis mesh fraction: thành phân hạt mài cơ bản

  – beam: cần, thanh ngang

  – bearing sleeve: ống lót ổ đỡ

  – Bed shaper: n. máy bào giường

  Nếu muốn giỏi tiếng anh cơ khí mà chỉ học tiếng anh cơ bản như thế này thì rất khó để nâng cao trình độ của mình. Các bạn hãy đến trung tâm hoặc lớp học tiếng anh để có thể tương tác và học hỏi từ thầy cô và các bạn học viên cùng lớp của mình nhé!

Chia sẻ trang này